ธรรมสมบัติ หมวดที่ ๖ โพธิปักขิยธรรม ๓๗ กัณฑ์ ของอาจารย์อ่อน ตอนที่ ๓

BIA-P.1.2/161

ธรรมสมบัติ หมวดที่ ๖ โพธิปักขิยธรรม ๓๗ กัณฑ์ ของอาจารย์อ่อน ตอนที่ ๓

BIA-P.1.2/161 กล่อง 17 ธรรมสมบัติ หมวดที่ ๖ โพธิปักขิยธรรม ๓๗ กัณฑ์ ของอาจารย์อ่อน ตอนที่ ๓

พ.ศ. 2453

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 90 หน้า

ธรรมสมบัติ, โพธิปักขิยธรรม, อินทรีย์ห้า

ธรรมสมบัติ, โพธิปักขิยธรรม, อินทรีย์ห้า

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร