หนังสือพิมพ์พุทธสาสนา

P.2.2

หนังสือพิมพ์พุทธสาสนา

กล่อง 1

BIA-P.2.2/1 พระพุทธสาสนา ปีที่ 1 เล่ม 1 เดือนพฤศภาคม 2476

BIA-P.2.2/2 พุทธสาสนา ปีที่ 1 เล่ม 2 เดือนสิงหาคม 2476

BIA-P.2.2/3 พุทธสาสนา ปีที่ 1 เล่ม 3 เดือนพฤศจิกายน 2476

BIA-P.2.2/4 พุทธสาสนา ปีที่ 1 เล่ม 4 กุมภาพันธ์ 2476

BIA-P.2.2/5 พุทธสาสนา ปีที่ 2 เล่ม 3 พฤศจิกายน 2477

BIA-P.2.2/6 พุทธสาสนา ปีที่ 2 เล่ม 4 กุมภาพันธ์ 2477

BIA-P.2.2/7 พุทธสาสนา ปีที่ 3 เล่ม 1 พฤษภาคม เล่ม 2 สิงหาคม 2478

BIA-P.2.2/8 พุทธสาสนา ปีที่ 3 เล่ม 3 พฤศจิกายน 2478

BIA-P.2.2/9 พุทธสาสนา ปีที่ 3 เล่ม 4 กุมภาพันธ์ 2478

BIA-P.2.2/10 พุทธสาสนา ปีที่ 4 เล่ม 1 พฤษภาคม 2479

BIA-P.2.2/11 พุทธสาสนา ปีที่ 4 เล่ม 2 สิงหาคม 2479

BIA-P.2.2/12 พุทธสาสนา ปีที่ 4 เล่ม 3 พฤศจิกายน 2479

BIA-P.2.2/13 พุทธสาสนา ปีที่ 4 เล่ม 4 กุมภาพันธ์ 2479

กล่อง 2

BIA-P.2.2/14 พุทธสาสนา ปีที่ 5 เล่ม 1 ฉบับวิสาขะ พฤษภาคม 2480

BIA-P.2.2/15 พุทธสาสนา ฉะบับออกพรรษา ปีที่ 5 เล่ม 3 พฤศจิกายน 2480

BIA-P.2.2/16 พุทธสาสนา ปีที่ 6 เล่ม 1 พฤษภาคม 2481

BIA-P.2.2/17 พุทธสาสนา ปีที่ 6 เล่ม 3 พฤศจิกายน 2481

BIA-P.2.2/18 พุทธสาสนา ฉะบับวิสาขะบูชา ปีที่ 7 เล่ม 1 พฤษภาคม 2482

BIA-P.2.2/19 พุทธสาสนา ฉะบับออกพรรษาและมาฆะบูชา ปีที่ 7 เล่ม 3-4 พฤศจิกายน กุมภาพันธ์ 2482

BIA-P.2.2/20 พุทธสาสนา ฉะบับออกพรรษา ปีที่ 8 เล่ม 3-4 พฤศจิกายน 2483

BIA-P.2.2/21 พุทธสาสนา ฉะบับมาฆบูชา ปีที่ 9 เล่ม 1 กุมภาพันธ์ 2484

BIA-P.2.2/22 พุทธสาสนา ฉะบับมาฆบูชา ปีที่ 10 เล่ม 1 กุมภาพันธ์ 2485

BIA-P.2.2/23 พุทธสาสนา ฉะบับวิสาขะบูชา ฉะบับเข้าพรรษา ปีที่ 10 เล่ม 2-3 พฤษภาคม สิงหาคม 2485

BIA-P.2.2/24 พุทธสาสนา ฉะบับมาฆะบูชา ปีที่ 15 เล่ม 1 กุมภาพันธ์ 2490

BIA-P.2.2/25 พุทธสาสนา ฉะบับเมื่อเขาพูดถึงเรา ปีที่ 16 เล่ม 1-2 กุมภาพันธ์ พฤษภาคม 2491

BIA-P.2.2/26 พุทธสาสนา ปีที่ 17 เล่ม 2-3-4 พฤษภาคม - สิงหาคม - พฤศจิกายน 2492

BIA-P.2.2/27 พุทธสาสนา ปีที่ 18 เล่ม 1-2 กุมภาพันธ์ พฤษภาคม 2493

BIA-P.2.2/28 พุทธสาสนา ปีที่ 18 เล่ม 3-4 สิงหาคม พฤศจิกายน 2493

BIA-P.2.2/29 พุทธสาสนา ปีที่ 19 เล่ม 1-2 กุมภาพันธ์ พฤษภาคม 2494

BIA-P.2.2/30 พุทธสาสนา ปีที่ 19 เล่ม 3-4 สิงหาคม พฤศจิกายน 2494

BIA-P.2.2/31 พุทธสาสนา ฉบับที่ระลึกฉลองครบรอบยี่สิบปี ประจำปี 2495

กล่อง 3

BIA-P.2.2/32 พุทธสาสนา ฉบับมาฆบูชาและวิสาขบูชา ปีที่ 21 เล่ม 1-2 กุมภาพันธ์ พฤษภาคม 2496

BIA-P.2.2/33 พุทธสาสนา ฉบับเข้าพรรษา และ ออกพรรษา ปีที่ 21 เล่ม 3-4 สิงหาคม พฤศจิกายน2496

BIA-P.2.2/34 พุทธสาสนา ปีที่ 22 เล่ม 1 กุมภาพันธ์ 2497

BIA-P.2.2/35 พุทธสาสนา ฉบับวิสาขบูชาและเข้าพรรษา ปีที่ 22 เล่ม 2-3 พฤษภาคม - สิงหาคม 2497

BIA-P.2.2/36 พุทธสาสนา ปีที่ 22 เล่ม 4 พฤศจิกายน 2497

BIA-P.2.2/37 พุทธสาสนา ฉบับมาฆบูชา ปีที่ 23 เล่ม 1 กุมภาพันธ์ 2498

BIA-P.2.2/38 พุทธสาสนา ฉบับวิสาขบูชา ออกพรรษา เข้าพรรษา ปีที่ 23 เล่ม 2,3,4 พฤษภาคม สิงหาคม พฤศจิกายน 2498

BIA-P.2.2/39 พุทธสาสนา ฉบับมาฆบูชา ปีที่ 24 เล่ม 1 กุมภาพันธ์ 2499

BIA-P.2.2/40 พุทธสาสนา ฉบับวิสาขบูชา เข้าพรรษา ออกพรรษา ปีที่ 24 เล่ม 2,3,4 พฤษภาคม สิงหาคม พฤศจิกายน 2499

BIA-P.2.2/41 พุทธสาสนา ฉบับมาฆบูชา ปีที่ 25 เล่ม 1 กุมภาพันธ์ 2500

BIA-P.2.2/42 พุทธสาสนา ส.ค.ส. 2501 ปีที่ 25 เล่ม 2,3,4 เดือนพฤษภาคม สิงหาคม พฤศจิกายน 2500

BIA-P.2.2/43 พุทธสาสนา ปีที่ 26 เล่ม 1,2,3,4 กุมภาพันธ์ - พฤศจิกายน 2501

BIA-P.2.2/4 พุทธสาสนา ปีที่ 27 เล่ม 3,4 สิงหาคม - พฤศจิกายน 2502

BIA-P.2.2/45 พุทธสาสนา ปีที่ 28 เล่ม 1,2 กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2503 ส.ค.ส. พ.ศ. 2503

กล่อง 4

BIA-P.2.2/46 พุทธสาสนา ปีที่ 29 เล่ม 1,2 กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2504 ส.ค.ส. 2504

BIA-P.2.2/47 พุทธสาสนา ปีที่ 29 เล่ม 3-4 สิงหาคม - พฤศจิกายน 2504

BIA-P.2.2/48 พุทธสาสนา ปีที่ 31 เล่ม 1-2 กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2506

BIA-P.2.2/49 พุทธสาสนา ปีที่ 31 เล่ม 3-4 สิงหาคม - พฤศจิกายน 2506

BIA-P.2.2/50 พุทธสาสนา ปีที่ 32 เล่ม 1-2 กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2507

BIA-P.2.2/51 พุทธสาสนา ปีที่ 32 เล่ม 3-4 สิงหาคม - พฤศจิกายน 2507

BIA-P.2.2/52 พุทธสาสนา ปีที่ 33 เล่ม 1 - 2 กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2508

BIA-P.2.2/53 พุทธสาสนา ปีที่ 33 เล่ม 3 - 4 สิงหาคม - พฤศจิกายน 2508

BIA-P.2.2/54 พุทธสาสนา ปีที่ 34 เล่ม 1 - 4 กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2509

BIA-P.2.2/55 พุทธสาสนา ปีที่ 34 เล่ม 3-4 สิงหาคม - พฤศจิกายน 2509

BIA-P.2.2/56 พุทธสาสนา ปีที่ 35 เล่มที่ 1-2 กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2510

BIA-P.2.2/57 พุทธสาสนา ปีที่ 35 เล่มที่ 3-4 สิงหาคม - พฤศจิกายน 2510

BIA-P.2.2/58 พุทธสาสนา ปีที่ 36 เล่ม 1-2 กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม พ.ศ. 2511

BIA-P.2.2/59 พุทธสาสนา ปีที่ 37 เล่มที่ 3-4 สิงหาคม - พฤศจิกายน 2512

BIA-P.2.2/60 พุทธสาสนา ปีที่ 38 เล่ม 1-2 กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2513

BIA-P.2.2/61 พุทธสาสนา ปีที่ 39 เล่ม 3-4 สิงหาคม - พฤศจิกายน 2514

BIA-P.2.2/62 พุทธสาสนา ปีที่ 40 เล่ม 1-2 กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2515

BIA-P.2.2/63 พุทธสาสนา ปีที่ 40 เล่มที่ 3-4 สิงหาคม - พฤศจิกายน 2515

BIA-P.2.2/64 พุทธสาสนา ปีที่ 41 เล่ม 1-2 กุมภาพันธ์ -พฤษภาคม 2516

BIA-P.2.2/65 พุทธสาสนา ปีที่ 41 เล่ม 3-4 สิงหาคม - พฤศจิกายน 2516

BIA-P.2.2/66 พุทธสาสนา ปีที่ 43 เล่ม 1-2 กุมภาพันธ์ -พฤษภาคม 2518

BIA-P.2.2/67 พุทธสาสนา ปีที่ 48 เล่ม 1-2 กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2523

BIA-P.2.2/68 พุทธสาสนา ปีที่ 48 เล่ม 3-4 สิงหาคม - พฤศจิกายน 2523

BIA-P.2.2/69 พุทธสาสนา ปีที่ 49 เล่ม 1-2 กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2524

BIA-P.2.2/70 พุทธสาสนา ปีที่ 51 เล่ม 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2526

BIA-P.2.2/71 พุทธสาสนา ปีที่ 51 เล่ม 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2526

BIA-P.2.2/72 พุทธสาสนา ปีที่ 52 เล่ม 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2527

BIA-P.2.2/73 พุทธสาสนา ปีที่ 52 เล่ม 2 พฤษภาคม พ.ศ.2527

BIA-P.2.2/74 พุทธสาสนา ปีที่ 52 เล่ม 3 สิงหาคม พ.ศ. 2527

BIA-P.2.2/75 พุทธสาสนา ปีที่ 54 เล่ม 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2529

BIA-P.2.2/76 พุทธสาสนา ปีที่ 56 เล่ม 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2531

BIA-P.2.2/77 พุทธสาสนา ปีที่ 57 เล่ม 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2532

BIA-P.2.2/78 พุทธสาสนา ปีที่ 60 เล่ม 1-2 กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม พ.ศ. 2535

BIA-P.2.2/79 พุทธสาสนา ปีที่ 60 เล่ม 3-4 สิงหาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2535

BIA-P.2.2/80 พุทธสาสนา ส.ค.ส. 2536 ปีที่ 61 เล่ม 1-2 กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม พ.ศ. 2536

กล่อง 5

BIA-P.2.2/81 พุทธสาสนา ปีที่ 1 เล่ม 1 พฤษภาคม 2476 - เล่ม 4 กุมภาพันธ์ 2476

BIA-P.2.2/82 พุทธสาสนา ปีที่ 4 เล่ม 1 พฤษภาคม 2479 - เล่ม 4 กุมภาพันธ์ 2479

BIA-P.2.2/83 พุทธสาสนา ปีที่ 4 เล่ม 2 สิงหาคม 2479 - เล่ม 4 กุมภาพันธ์ 2479

BIA-P.2.2/84 พุทธสาสนา ปีที่ 17 - 19 พ.ศ. 2492 - 2494

BIA-P.2.2/85 พุทธสาสนา ปีที่ 20 - 22 พ.ศ. 2494 - 2497

BIA-P.2.2/86 พุทธสาสนา 2498 - 2500
พ.ศ. 2476 ถึง พ.ศ. 2536

Sub-series

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 12064 หน้า