พระไตรปิฎกเล่มที่ 27 สุตตันตปิฎกเล่มที่ 19 ขุททกนิกายชาดก ภาค 1 สัตตกนิบาต กุกกุวรรคที่ 1 - คันธารวรรคที่ 2 , อัฏฐกนิบาต กัจจานิวรรค นิบาตชาดก เล่ม ๙ สัตตกนิบาต แล อัฏฐกนิบาต

BIA-P.1.2/126

พระไตรปิฎกเล่มที่ 27 สุตตันตปิฎกเล่มที่ 19 ขุททกนิกายชาดก ภาค 1 สัตตกนิบาต กุกกุวรรคที่ 1 - คันธารวรรคที่ 2 , อัฏฐกนิบาต กัจจานิวรรค นิบาตชาดก เล่ม ๙ สัตตกนิบาต แล อัฏฐกนิบาต

BIA-P.1.2/126 กล่อง 16 นิบาตชาดก เล่ม ๙ สัตตกนิบาต แล อัฏฐกนิบาต

พ.ศ. 2468

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 191 หน้า

สุตตันตปิฎก, ชาดก, พระสูตร, นิบาตชาดก

นิบาตชาดก, ชาดก, สุตตันตปิฎก, พระสูตร

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร