ธรรมสมบัติ หมวดที่ ๓ พุทธสมัย ตอนที่ ๘

BIA-P.1.2/150

ธรรมสมบัติ หมวดที่ ๓ พุทธสมัย ตอนที่ ๘

BIA-P.1.2/150 กล่อง 17 ธรรมสมบัติ หมวดที่ ๓ พุทธสมัย ตอนที่ ๘

พ.ศ. 2450

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 176 หน้า

พระสูตร, พระสูตรแปลไทย, ธรรมสมบัติ, พุทธสมัย

จูฬปุณณมสูตร, ปิยสูตร หิตปฏิปัตติสูตร, ภาสิตัพพาภาสิตัพพสูตร, ติตถิยพยากรณสูตร โคตมกเจติยสูตร, อักขณสูตร, โคตมีสูตร

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร