เก็บเป็นสถิติ

BIA-P.2.4/32 กล่อง 15

เก็บเป็นสถิติ

กล่อง 15

BIA-P.2.4/32-1 คำปรารภเรื่อง ใจความอานาปานสติอย่างสมบูรณ์แบบ และอย่างแบบชาวบ้าน

BIA-P.2.4/32-2 ที่ระลึกงานบำเพ็ญกุศลวันมรณกรรม ครบรอบ ๑ ปี ของ นายเพรียง โรจนรัส

BIA-P.2.4/32-3 คุณแม่สอจู้ ณ ระนอง

BIA-P.2.4/32-4 อนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ คุณแม่วิไล อรุณศิริพันธุ์ และนายไพโรจน์ อรุณศิริพันธุ์

BIA-P.2.4/32-5 อนุสรณ์เนื่องในงานฌาปนกิจศพ คุณแม่ถวิล ปลอดจินดา

BIA-P.2.4/32-6 เจียดส่วนเกินเพื่อสังคมไทยอยู่รอดกันเถิด , สนทนาเรื่อง อาหารมังสวิรัติ ,ข้อยุติเรื่อง "อาหาร"

พ.ศ. 2524

Sub-file

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 489 หน้า