พระไตรปิฎก สยามรัฐ อภิธรรมปิฎก กถาวัตถุ

BIA-P.1.2.1/12 กล่อง 2

พระไตรปิฎก สยามรัฐ อภิธรรมปิฎก กถาวัตถุ

BIA-P.1.2.1/12 กล่อง 2 พระไตรปิฎก สยามรัฐ อภิธรรมปิฎก กถาวัตถุ

พ.ศ. 2474

Sub-file

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็ง จำนวน 674 หน้า

อภิธรรมปิฎก, กถาวัตถุ

อภิธรรมปิฎก, กถาวัตถุ

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร