ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์

BIA-P.2.1/2

ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์

BIA-P.2.1/2 กล่อง 2 ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์


พ.ศ. 2499 ถึง พ.ศ. 2534

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็งและปกอ่อน จำนวน 2431 หน้า

พุทธพจน์, พุทธภาษิต

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร
BIA-P.2.1/2 กล่อง 2
พ.ศ. 2499
Item
BIA-P.2.1/2 กล่อง 3
พ.ศ. 2502 ถึง พ.ศ. 2534
Item