ฉบับตรวจแก้ พ.ศ. 2509

BIA-P.2.4.1/17 กล่อง 2

ฉบับตรวจแก้ พ.ศ. 2509

กล่อง 2

BIA-P.2.4.1/17-1 ภาพพุทธประวัติจากหินสลัก ยุคก่อนมีพระพุทธรูปในประเทศอินเดีย พ.ศ. ๓๐๐ - ๗๐๐

BIA-P.2.4.1/17-2 หลักพุทธธรรม คำบรรยายหลักพระพุทธศาสนา บรรยายอบรมผู้จะเป็นผู้พิพากษา ปี พ.ศ. ๒๕๐๙

พ.ศ. 2509

Sub-file

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 512 หน้า