ธรรมสมบัติ หมวดที่ ๕ ปุญญกิริยาวัตถุ ตอนที่ ๕

BIA-P.1.2/159

ธรรมสมบัติ หมวดที่ ๕ ปุญญกิริยาวัตถุ ตอนที่ ๕

BIA-P.1.2/159 กล่อง 17 ธรรมสมบัติ หมวดที่ ๕ ปุญญกิริยาวัตถุ ตอนที่ ๕

พ.ศ. 2452

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 69 หน้า

ธรรมสมบัติ, บุญกิริยาวัตถุ, การทำบุญ

การทำบุญ, ธรรมสมบัติ, บุญกิริยาวัตถุ

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร