พระไตรปิฎก สยามรัฐ อภิธรรมปิฎก ยมก ภาคสอง

BIA-P.1.2.1/14 กล่อง 2

พระไตรปิฎก สยามรัฐ อภิธรรมปิฎก ยมก ภาคสอง

BIA-P.1.2.1/14 กล่อง 2 พระไตรปิฎก สยามรัฐ อภิธรรมปิฎก ยมก ภาคสอง

พ.ศ. 2474

Sub-file

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็ง จำนวน 566 หน้า

อภิธรรมปิฎก, ยมก

อภิธรรมปิฎก, ยมก

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร