ธรรมวิภาคบรรยายปริจเฉทที่ ๒

BIA-P.1.2/185

ธรรมวิภาคบรรยายปริจเฉทที่ ๒

BIA-P.1.2/185 กล่อง 18 ธรรมวิภาคบรรยายปริจเฉทที่ ๒

พ.ศ. 2478

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 261 หน้า

หัวข้อธรรม, ธรรมวิภาค

ธรรมวิภาค, กาม 2, อธิปเตยยะ 3, อบาย 4, วิมุตติ 5, ธุดงค์ 13

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร
BIA-P.1.2/185 กล่อง 18
พ.ศ. 2478
Item