วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๑ ตอน ๒ ฉบับมหามกุฎราชวิทยาลัย

BIA-P.1.2/173

วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๑ ตอน ๒ ฉบับมหามกุฎราชวิทยาลัย

BIA-P.1.2/173 กล่อง 18 วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๑ ตอน ๒ ฉบับมหามกุฎราชวิทยาลัย

พ.ศ. 2509

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 358 หน้า

วิสุทธิมรรค, กัมมฐานคหณนิเทส, ปฐวีกสิณนิเทส, เสสกสิณนิเทส, อสุภกัมมฐานนิเทส, ฉอนุสสตินิเทส

วิสุทธิมรรค, กัมมฐานคหณนิเทส, ปฐวีกสิณนิเทส, เสสกสิณนิเทส, อสุภกัมมฐานนิเทส, ฉอนุสสตินิเทส

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร