พระวิสุทธิมัคค์ เผดจ พ.ศ. ๒๔๖๕ เล่มสี่

BIA-P.1.2/169

พระวิสุทธิมัคค์ เผดจ พ.ศ. ๒๔๖๕ เล่มสี่

BIA-P.1.2/169 กล่อง 17 พระวิสุทธิมัคค์ เผดจ พ.ศ. ๒๔๖๕ เล่มสี่

พ.ศ. 2465

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็ง จำนวน 358 หน้า

วิสุทธิมรรค, อภิญญานิทเทส, ขันธนิทเทส, อายตนธาตุนิทเทส, อินทริยสัจจนิทเทส

วิสุทธิมรรค, อภิญญานิทเทส, ขันธนิทเทส, อายตนธาตุนิทเทส, อินทริยสัจจนิทเทส

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร