พระไตรปิฏกแปลไทย เล่ม 14 พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก แปล ภาคสี่

BIA-P.1.2/103

พระไตรปิฏกแปลไทย เล่ม 14 พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก แปล ภาคสี่

BIA-P.1.2/103 กล่อง 15 พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก แปล ภาคสี่

พ.ศ. 2469

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็ง จำนวน 271 หน้า

สุตตันตปิฎก, มัชฌิมนิกาย, อุปริปัณณาสก์

สุตตันตปิฎก, มัชฌิมนิกาย, อุปริปัณณาสก์

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร