อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคปลาย

BIA-P.2.1/6

อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคปลาย

BIA-P.2.1/6 กล่อง 5 อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคปลาย

พ.ศ. 2527

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็ง จำนวน 2135 หน้า

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร
BIA-P.2.1/6 กล่อง 5
พ.ศ. 2527 ถึง พ.ศ. 2536
Item