ฉบับตรวจแก้ พ.ศ. 2500

BIA-P.2.4.1/10 กล่อง 1

ฉบับตรวจแก้ พ.ศ. 2500

กล่อง 1

BIA-P.2.4.1/10-1 พระบาลีอานาปานสติสูตร (ตัวบทสำหรับผู้ที่สนใจในการบำเพ็ญอานาปานสติภาวนา)

พ.ศ. 2500

Sub-file

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 20 หน้า

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร