พระไตรปิฏกแปลไทย เล่ม 11 สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ที่สาม

BIA-P.1.2/97

พระไตรปิฏกแปลไทย เล่ม 11 สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ที่สาม

BIA-P.1.2/97 กล่อง 15 พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ที่สาม

พ.ศ. 2469

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็ง จำนวน 408 หน้า

สุตตันตปิฎก, ทีฆนิกาย, ปาฏิกวรรค

สุตตันตปิฎก, ทีฆนิกาย, ปาฏิกวรรค

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร