ธรรมสมบัติ หมวดที่ ๓ พุทธสมัย ตอนที่ ๖ - ตอนที่ ๑๑

BIA-P.1.2/154

ธรรมสมบัติ หมวดที่ ๓ พุทธสมัย ตอนที่ ๖ - ตอนที่ ๑๑

BIA-P.1.2/154 กล่อง 17 ธรรมสมบัติ หมวดที่ ๓ พุทธสมัย ตอนที่ ๖ - ตอนที่ ๑๑

พ.ศ. 2465

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 461 หน้า

พระสูตร, พระสูตรแปลไทย, ธรรมสมบัติ, พุทธสมัย

พระสูตร, พระสูตรแปลไทย, ธรรมสมบัติ, พุทธสมัย

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร