หลักพระพุทธศาสนา

BIA-P.2.3.1/4 กล่อง 7

หลักพระพุทธศาสนา

BIA-P.2.3.1/4-2 คำบรรยายหลักพระพุทธศาสนา อบรมผู้จะรับแต่งตั้งเป็นตุลาการ ชุดที่ 2 ประจำปี 2500 ว่าด้วยหลักปฏิบัติที่สำคัญในพุทธศาสนา

BIA-P.2.3.1/4-3 คำบรรยายหลักพระพุทธศาสนา อบรมผู้จะรับแต่งตั้งเป็นตุลาการ ชุดที่ 3 ประจำปี 2501 ว่าด้วยถอนความยึดมั่นตามหลักพุทธศาสนา

พ.ศ. 2511

Sub-file

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อนและปกแข็ง จำนวน 701 หน้า