หมวดอักษร F

BIA-P.2.3.2/27 กล่อง 40

หมวดอักษร F

กล่อง 40

BIA-P.2.3.2/27-1 The First Ten Years of Suan Mokkh

BIA-P.2.3.2/27-2 Felicidade e Fome

พ.ศ. 2530 ถึง พ.ศ. 2533

Sub-file

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 283 หน้า

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร
BIA-P.2.3.2/27-1
พ.ศ. 2533
Item
BIA-P.2.3.2/27-2
พ.ศ. 2530
Item