พุทธประวัติ

BIA-P.1.2/180

พุทธประวัติ

BIA-P.1.2/180 กล่อง 18 พุทธประวัติ

หนังสือถูกเย็บรวมกัน 3 เล่ม คือ พุทธประวัติ เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 43/2512 พุทธประวัติ เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 8/2512 พุทธประวัติ เล่ม 3 พิมพ์ครั้งที่ 37/2512

พ.ศ. 2512

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 281 หน้า

พุทธประวัติ, ปุริมกาล, ปฐมโพธิกาล

พุทธประวัติ, ปุริมกาล, ปฐมโพธิกาล

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร
BIA-P.1.2/180 กล่อง 18
พ.ศ. 2512
Item