The A, B, C of Buddhism

BIA-P.2.3.2/22-1

The A, B, C of Buddhism

The A, B, C of Buddhism


พิมพ์ครั้งที่ [พ.ศ. 2529 / ค.ศ.1986]

[1] - [78]

ซ้ำ 7 เล่ม

หมายเหตุ

Transcribed and Arranged by Stephen R. Schmidt

Published by The Sublime Lift Mission


พิมพ์ครั้งที่ [N.D.]

[79] - [149]

ซ้ำ 8 เล่ม

หมายเหตุ

Transcribed and Arranged by Stephen R. Schmidt

Published by The Sublime Lift Mission


พิมพ์ครั้งที่ [N.D.]

[150] - [164]

หมายเหตุ

จัดพิมพ์โดย NALANDA

ฉบับแปลเป็นภาษาโปรตุเกส

พ.ศ. 2529

Item

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 164 หน้า

Transcribed and Arranged by Stephen R. Schmidt

Published by The Sublime Lift Mission