บทพระธรรมประจำภาพ ชุดปรมัตถธรรม ป. III

BIA5.2/32 กล่อง 4

บทพระธรรมประจำภาพ ชุดปรมัตถธรรม ป. III

บทพระธรรมประจำภาพ ชุดปรมัตถธรรม ป. III [ พ.ศ. 2516 – 2521 ] หน้า [1]–[64]

หมายเหตุ ประกอบด้วย

1. ภาพถ่ายท่านพุทธทาส ขนาด 3x5” ขาว–ดำ จำนวน 18 ภาพ

2. สารบาญ 1 หน้า

3. คำกลอน 18 บท 19 หน้า

พ.ศ. 2516 ถึง พ.ศ. 2521

Item

จำนวน 64 หน้า