เซ็นกับตันม่อเซี้ยง และชื่อจีน ฮุกส่าย อินทปรัชญา

BIA1.1.1/8

เซ็นกับตันม่อเซี้ยง และชื่อจีน ฮุกส่าย อินทปรัชญา

เซ็นกับตันม่อเซี้ยง และชื่อจีน ฮุกส่าย อินทปรัชญา [ พ.ศ. 2504 2515 ] (25 หน้า) [1]–[25]

– ชื่อจีน ฮุกส่าย อินทปรัชญา หน้า [1]–[4]

– บรรทึกเบ็ดเตล็ด หน้า [5]

– คำอธิบายว่าด้วย “เสี่ยมหล่อกก” [นามประเทศสยามในพากย์จีน] หน้า [6]–[7]

– เซ็น หน้า [8]–[24]

– นิทานเรื่อง คนบ้าธรรม หน้า [25]

พ.ศ. 2504 ถึง พ.ศ. 2515

Item

จำนวน 25 หน้า