เครื่องพิมพ์ดีดแบบพกพา พร้อมกระเป๋า

เครื่องเขียน

เลขทะเบียน

BIA-OB.2/13

รายละเอียดเพิ่มเติม

ยี่ห้อ Brother Valiant 1965

ผลิตในประเทศญี่ปุ่น