เครื่องพิมพ์ดีดแบบพกพา พร้อมกระเป๋า

เครื่องเขียน

เลขทะเบียน

BIA-OB.2/12

รายละเอียดเพิ่มเติม

ยี่ห้อ Olympia Traveller de Luxe,1970s