เครื่องพิมพ์ดีดแบบพกพา พร้อมกระเป๋า

เครื่องเขียน

เลขทะเบียน

BIA-OB.2/10

รายละเอียดเพิ่มเติม

ยี่ห้อ OLYMPIA WERKE WEST GMBH WILHELMSHAVEN SM3 model

ผลิตในประเทศเยอรมนี