เครื่องพิมพ์ดีดแบบพกพา พร้อมกระเป๋า

เครื่องเขียน

เลขทะเบียน

BIA-OB.2/8

รายละเอียดเพิ่มเติม

ยี่ห้อ Under Wood 1937-38