ชุดบาตรพระ

ของใช้ส่วนตัว

เลขทะเบียน

BIA-OB.1/2

จำนวน (ชิ้น)

3

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ชุดบาตรพระ