แฟ้มใส่เอกสาร

กระบวนวิธีการทำงาน

เลขทะเบียน

BIA-OB.7/200

ขนาด

กว้าง 24.2

ยาว 35

หนา 2

วัสดุและเทคนิคการผลิต

แฟ้มหนีบ F4

ปกพลาสติก

สี

น้ำเงิน

จำนวน (ชิ้น)

1

รูปทรงและการตกแต่ง

ด้านหน้ามีข้อความเขียนด้วยหมึกสีดำว่า "โสเภณีทางวิญญาณ." สันแฟ้มมีข้อความเขียนด้วยหมึกสีดำว่า "โสเภณีทางวิญญาณ,แห่งยุค"

รายละเอียดเพิ่มเติม

ยี่ห้อ PIT FILE KIWI NO.300