แฟ้มใส่เอกสาร

กระบวนวิธีการทำงาน

เลขทะเบียน

BIA-OB.7/195

ขนาด

กว้าง 25.8

ยาว 34.7

หนา 2.2

วัสดุและเทคนิคการผลิต

แฟ้มหนีบ F4

ปกกระดาษแข็ง

สี

เขียวอ่อน

จำนวน (ชิ้น)

1

รูปทรงและการตกแต่ง

ด้านหน้ามีข้อความเขียนด้วยปากกาหมึกสีน้ำเงินว่า "ลูกเสือ" สันแฟ้มมีข้อความเขียนด้วยหมึกสีน้ำเงินว่า "ลูกเสือ ลูกเสือ ลูกเสือ"