ชุดบาตรพระ

ของใช้ส่วนตัว

เลขทะเบียน

BIA-OB.1/1

จำนวน (ชิ้น)

4

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

บาตรประจำตัวพุทธทาสภิกขุ


BIA-OB.1/1.1 ตัวบาตร

ของใช้ส่วนตัว

บาตรประจำตัวพุทธทาสภิกขุ

BIA-OB.1/1.2 ฝาครอบบาตร

ของใช้ส่วนตัว

บาตรประจำตัวพุทธทาสภิกขุ

BIA-OB.1/1.3 ผ้ารองบาตร

ของใช้ส่วนตัว

บาตรประจำตัวพุทธทาสภิกขุ

BIA-OB.1/1.4 เชิงบาตร

ของใช้ส่วนตัว

บาตรประจำตัวพุทธทาสภิกขุ