รูปปั้นเหมือนพุทธทาสภิกขุ

ของถวาย

เลขทะเบียน

BIA-OB.5/9

ขนาด

กว้าง 23

สูง 26.5

หนา 20

วัสดุและเทคนิคการผลิต

ปูนปลาสเตอร์

สี

ทอง

จำนวน (ชิ้น)

1