พระพุทธรูปปางมารวิชัย

ของถวาย

เลขทะเบียน

BIA-OB.5/8

ขนาด

กว้าง 27

สูง 38

หนา 12.8

วัสดุและเทคนิคการผลิต

ปูน

สี

ทอง

จำนวน (ชิ้น)

1

สภาพทั่วไป

ยอดเกศเมาลี

ชำรุด