พระพุทธรูปปางมารวิชัย

ของถวาย

เลขทะเบียน

BIA-OB.5/7

ขนาด

กว้าง 20.3

สูง 28.4

หนา 11.3

วัสดุและเทคนิคการผลิต

โลหะสำริด

สี

ทอง

จำนวน (ชิ้น)

1

สภาพทั่วไป

มีรอยสีดำ

ตามลำตัว