ประติมากรรมตั๊กม้อ

ของถวาย

เลขทะเบียน

BIA-OB.5/3

ขนาด

กว้าง 8

หนา 5.4

สูง 14.9

วัสดุและเทคนิคการผลิต

ดินเผาเคลือบ

สี

ขาว

จำนวน (ชิ้น)

1