แจกันกระเบื้องเคลือบ

ของถวาย

เลขทะเบียน

BIA-OB.5/1

ขนาด

ปากแจกันศูนย์กลาง 14.4

แจกัน

ศูนย์กลาง 71

สูง 38

วัสดุและเทคนิคการผลิต

ดินเผาเคลือบ

สี

ขาว, น้ำเงิน, น้ำตาล

จำนวน (ชิ้น)

1

รูปทรงและการตกแต่ง

แจกันทรงสูง ลวดลายภาพวาดพุทธประวัติ ตอนปรินิพพาน บนแจกันมีข้อความว่า "อุทัย โกวิทย์ เอนกชัย มอบถวายท่านอาจารย์พุทธทาส"