ถลกบาตร

ของใช้ส่วนตัว

เลขทะเบียน

BIA-OB.1/4

ขนาด

กว้าง 33

ยาว 37

วัสดุและเทคนิคการผลิต

ผ้า

สี

น้ำตาล

จำนวน (ชิ้น)

1

รูปทรงและการตกแต่ง

ถุงก้นกว้าง ปลายทั้งสองด้าน แผ่ออก เป็นถุงสำหรับสวมบาตรเพื่อใช้สะพายคล้องบ่า