ประวัติรุ่นปรับปรุงของ "Not Acquainted With The Time Period "courtesy" Hold. In Case You Are Held For Extradition As A Fugitive From One Other State There Is No Such Thing As A "courtesy" About It."

การเลือกผลต่าง: เลือกปุ่มของสองรุ่นที่ต้องการเปรียบเทียบ และกดป้อนเข้าหรือปุ่มด้านล่าง
คำอธิบาย: (ป) = ผลต่างกับรุ่นปัจจุบัน, (ก) = ผลต่างกับรุ่นก่อนหน้า, = การแก้ไขเล็กน้อย