ประวัติรุ่นปรับปรุงของ "Kinds of Poker Games"

การเลือกผลต่าง: เลือกปุ่มของสองรุ่นที่ต้องการเปรียบเทียบ และกดป้อนเข้าหรือปุ่มด้านล่าง
คำอธิบาย: (ป) = ผลต่างกับรุ่นปัจจุบัน, (ก) = ผลต่างกับรุ่นก่อนหน้า, = การแก้ไขเล็กน้อย

  • (ป | ก) 09:07, 16 มีนาคม 2564107.150.80.87 (พูดคุย). . (4,769 ไบต์) (+4,769). . (สร้างหน้าด้วย "Poker is just about a large number of card games where players stake between one and nine chips for every hand, where the cards are concealed or revealed...")
ดึงข้อมูลจาก "http://archives.bia.or.th/wiki/index.php/Kinds_of_Poker_Games"