ประวัติรุ่นปรับปรุงของ "Detector Sees 30 Ft. 105 Diploma Range Of Imaginative And Prescient. Detector Sees 30 Ft. Detector Sees 30 Ft. Detector Sees 30 Ft."

การเลือกผลต่าง: เลือกปุ่มของสองรุ่นที่ต้องการเปรียบเทียบ และกดป้อนเข้าหรือปุ่มด้านล่าง
คำอธิบาย: (ป) = ผลต่างกับรุ่นปัจจุบัน, (ก) = ผลต่างกับรุ่นก่อนหน้า, = การแก้ไขเล็กน้อย