ปรับปรุงล่าสุด

ติดตามการเปลี่ยนแปลงล่าสุดบนวิกินี้ได้ทางหน้านี้

ตัวเลือกการปรับปรุงล่าสุด
คำอธิบายสัญลักษณ์:
การแก้ไขนี้สร้างหน้าใหม่ (ดูเพิ่มที่ รายชื่อหน้าใหม่)
เป็นการแก้ไขเล็กน้อย
บอตกระทำการแก้ไขนี้
(±123)
ขนาดของหน้าเปลี่ยนไปจำนวนไบต์เท่านี้
แสดงการปรับปรุงล่าสุด 50 | 100 | 250 | 500 รายการ ในช่วง 1 | 3 | 7 | 14 | 30 วันที่ผ่านมา
ซ่อนการแก้ไขเล็กน้อย | แสดงบอต | ซ่อนผู้ใช้นิรนาม | ซ่อนผู้ใช้ลงทะเบียน | ซ่อนการแก้ไขของฉัน

แสดงการเปลี่ยนแปลงใหม่เริ่มตั้งแต่ 12:52, 28 กันยายน 2563
   

28 กันยายน 2563

    12:52  Crystal Healing - The Ways To Apply Quarta Movement Recovery Crystals!‎ (ต่าง | ประวัติ) . . (+4,927). . Desmond341 (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) (สร้างหน้าด้วย "What are recovery crystals? They are crystals, a set of Crystal clear Quartz Crystals that are made use of to detox as well as recover your psychological...")
    12:52  The Online Pharmacy - How To Properly Acquire Drugs Online‎ (ต่าง | ประวัติ) . . (+3,892). . Tangela189 (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) (สร้างหน้าด้วย "Security worries relating to purchasing prescribed medicines online pharmacy focus on issues concerning your individual wellness, the validity of transac...")
    12:52  Crystal Healing - Simple Tips To Apply Quarta Movement Recuperation Crystals!‎ (ต่าง | ประวัติ) . . (+4,923). . Gaylord888 (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) (สร้างหน้าด้วย "What are recovery crystals? They are actually crystals, a set of Crystal clear Quarta movement Crystals that are actually used to detox as well as cure y...")
    12:51  The Online Pharmacy - The Easy Way To Safely And Securely Purchase Drugs Online‎ (ต่าง | ประวัติ) . . (+4,431). . Dee939 (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) (สร้างหน้าด้วย "Security issues pertaining to acquiring prescribed medicines on-line pharmacy revolve around problems concerning your personal health and wellness, the v...")
    12:51  Crystal Healing - Exactly How To Make Use Of Quarta Movement Therapy Crystals!‎ (ต่าง | ประวัติ) . . (+5,072). . Davina415 (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) (สร้างหน้าด้วย "What are actually healing crystals? They are crystals, a pair of Clear Quarta movement Crystals that are actually used to detox and recover your mental,...")
    12:51  The Online Drug Store - Strategies To Safely Buy Drugs Online‎ (ต่าง | ประวัติ) . . (+4,351). . Wendy977 (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) (สร้างหน้าด้วย "Security issues pertaining to getting prescription drugs on the internet drug store revolve around issues relating to your personal health and wellness,...")
    12:51  Crystal Healing - How To Use Quartz Healing Crystals!‎ (ต่าง | ประวัติ) . . (+5,173). . Marita691 (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) (สร้างหน้าด้วย "What are actually recuperation crystals? They are crystals, a set of Crystal clear Quartz Crystals that are utilized to detox and also recover your psych...")
    12:51  The Online Pharmacy - Exactly How To Securely Buy Drugs Online‎ (ต่าง | ประวัติ) . . (+3,819). . Ruby156 (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) (สร้างหน้าด้วย "Security issues relating to getting prescription medications on-line pharmacy hinge on concerns relating to your personal health, the legitimacy of trans...")
    12:51  The Online Pharmacy - The Ways To Carefully Buy Drugs Online‎ (ต่าง | ประวัติ) . . (+4,709). . Nadia64 (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) (สร้างหน้าด้วย "Safety and security concerns relating to acquiring prescribed drugs on the internet pharmacy hinge on problems pertaining to your private health and well...")
    12:51  Crystal Healing - How To Utilize Quartz Healing Crystals!‎ (ต่าง | ประวัติ) . . (+5,077). . Verdell986 (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) (สร้างหน้าด้วย "What are actually recovery crystals? They are actually crystals, a set of Crystal clear Quarta movement Crystals that are utilized to detox and cure your...")
    12:51  The Online Pharmacy - The Ways To Safely Get Drugs Online‎ (ต่าง | ประวัติ) . . (+4,376). . Barb767 (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) (สร้างหน้าด้วย "Safety and security worries pertaining to purchasing prescription medicines on the web pharmacy focus on problems concerning your private health, the val...")
    12:51  Crystal Healing - The Ways To Use Quartz Curing Crystals!‎ (ต่าง | ประวัติ) . . (+5,355). . Aurore249 (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) (สร้างหน้าด้วย "What are recovery crystals? They are crystals, a pair of Transparent Quartz Crystals that are made use of to detox as well as heal your psychological, me...")
    12:51  Several Alarming Information Regarding PU-H71 Told Through A Pro‎ (ต่าง | ประวัติ) . . (+3,219). . James83helen (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) (Several Alarming Information Regarding PU-H71 Told Through A Pro)
    12:51  The Online Drug Store - The Easy Way To Safely Get Drugs Online‎ (ต่าง | ประวัติ) . . (+4,660). . Ramona984 (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) (สร้างหน้าด้วย "Safety problems pertaining to buying prescribed medicines online pharmacy revolve around issues relating to your personal wellness, the legality of purch...")
     12:51  Crystal Healing - Strategies To Apply Quarta Movement Recovering Crystals!‎ (ต่าง | ประวัติ) . . (-487). . Rob838 (พูดคุย | เรื่องที่เขียน)
    12:50  The Online Drug Store - Strategies To Safely Acquire Drugs Online‎‎ (2 การเปลี่ยนแปลง | ประวัติ) . . (+3,858). . [Alysha253‎; Yolonda362‎]
     12:50 ( | ) . . (-535). . Yolonda362 (พูดคุย | เรื่องที่เขียน)
    12:50 ( | ก) . . (+4,393). . Alysha253 (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) (สร้างหน้าด้วย "Safety and security worries relating to purchasing prescribed medicines on the web pharmacy hinge on issues referring to your personal health and wellnes...")
    12:50  Crystal Healing - The Ways To Usage Quarta Movement Healing Crystals!‎ (ต่าง | ประวัติ) . . (+4,931). . Johnie248 (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) (สร้างหน้าด้วย "What are healing crystals? They are actually crystals, a set of Clear Quarta movement Crystals that are used to detox as well as cure your mental, psycho...")
    12:50  Properly Plant To Somebody In The Hospital‎ (ต่าง | ประวัติ) . . (+4,663). . CoreyUrf833814 (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) (สร้างหน้าด้วย "Beautiful Deepavali hampers delivered in minutes, with free delivery. A Better Florist is a web based florist & flower supply service in Singapore provid...")
    12:50  Have A Pitavastatin Inquiry ? In This Case Read This Guidance‎ (ต่าง | ประวัติ) . . (+3,434). . Outputgram37 (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) (Have A Pitavastatin Inquiry ? In This Case Read This Guidance)
     12:50  The Online Drug Store - Just How To Securely Get Drugs Online‎‎ (2 การเปลี่ยนแปลง | ประวัติ) . . (-992). . [Christina465‎; Keenan127‎]
     12:50 ( | ) . . (-546). . Christina465 (พูดคุย | เรื่องที่เขียน)
     12:49 ( | ) . . (-446). . Keenan127 (พูดคุย | เรื่องที่เขียน)
    12:50  Crystal Healing - The Best Way To Usage Quarta Movement Treatment Crystals!‎ (ต่าง | ประวัติ) . . (+5,216). . Estrella188 (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) (สร้างหน้าด้วย "What are actually healing crystals? They are crystals, a set of Crystal clear Quartz Crystals that are actually made use of to detox and also cure your p...")
    12:50  Crystal Healing - Strategies To Utilize Quarta Movement Recuperation Crystals!‎ (ต่าง | ประวัติ) . . (+4,913). . Dana948 (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) (สร้างหน้าด้วย "What are actually recuperation crystals? They are crystals, a set of Transparent Quartz Crystals that are made use of to detox and recover your psycholog...")
    12:50  The Online Drug Store - The Easiest Way To Safely Get Drugs Online‎ (ต่าง | ประวัติ) . . (+4,421). . Claudie258 (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) (สร้างหน้าด้วย "Safety worries relating to purchasing prescribed drugs internet drug store focus on issues referring to your individual health and wellness, the legality...")
     12:50  Crystal Healing - Simple Tips To Usage Quarta Movement Recovery Crystals!‎ (ต่าง | ประวัติ) . . (+95). . Krystle358 (พูดคุย | เรื่องที่เขียน)
    12:49  Crystal Healing - Just How To Usage Quarta Movement Curing Crystals!‎ (ต่าง | ประวัติ) . . (+5,018). . Jesenia646 (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) (สร้างหน้าด้วย "What are recuperation crystals? They are crystals, a pair of Clear Quarta movement Crystals that are utilized to detox as well as recover your emotional,...")
    12:49  The Online Drug Store - The Best Way To Securely Acquire Drugs Online‎ (ต่าง | ประวัติ) . . (+4,851). . Kylie125 (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) (สร้างหน้าด้วย "Safety issues pertaining to purchasing prescribed medications internet drug store revolve around problems relating to your private health and wellness, t...")
    12:49  Crystal Healing - Methods To Make Use Of Quartz Treatment Crystals!‎ (ต่าง | ประวัติ) . . (+5,080). . Carma143 (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) (สร้างหน้าด้วย "What are actually recuperation crystals? They are crystals, a set of Crystal clear Quartz Crystals that are actually used to detox as well as cure your m...")
    12:49  The Online Pharmacy - The Way To Safely And Securely Acquire Drugs Online‎ (ต่าง | ประวัติ) . . (+4,494). . Carola485 (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) (สร้างหน้าด้วย "Protection concerns concerning purchasing prescribed drugs on-line drug store focus on concerns referring to your private health and wellness, the validi...")
    12:49  Crystal Healing - Ways To Apply Quarta Movement Therapeutic Crystals!‎ (ต่าง | ประวัติ) . . (+4,866). . Margaret872 (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) (สร้างหน้าด้วย "What are recuperation crystals? They are crystals, a pair of Clear Quartz Crystals that are actually used to detox and also recover your emotional, psych...")
    12:49  Crystal Healing - Simple Tips To Utilize Quarta Movement Curing Crystals!‎ (ต่าง | ประวัติ) . . (+5,265). . Nelly369 (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) (สร้างหน้าด้วย "What are recuperation crystals? They are actually crystals, a pair of Crystal clear Quarta movement Crystals that are made use of to detox and also heal...")
    12:49  The Online Pharmacy - The Best Way To Safely And Securely Purchase Drugs Online‎ (ต่าง | ประวัติ) . . (+3,954). . Eliza138 (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) (สร้างหน้าด้วย "Security issues relating to acquiring prescribed medicines on the internet pharmacy revolve around problems referring to your personal health and wellnes...")
    12:49  Crystal Healing - Exactly To Use Quarta Movement Healing Crystals!‎ (ต่าง | ประวัติ) . . (+5,020). . Greg435 (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) (สร้างหน้าด้วย "What are recovery crystals? They are actually crystals, a set of Transparent Quartz Crystals that are actually used to detox and recover your emotional,...")
    12:49  The Online Drug Store - The Easiest Way To Safely And Securely Purchase Drugs Online‎ (ต่าง | ประวัติ) . . (+4,769). . Portia261 (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) (สร้างหน้าด้วย "Security worries regarding getting prescribed medications on the web pharmacy hinge on problems relating to your private health, the legality of purchase...")
    12:49  Crystal Healing - The Way To Usage Quarta Movement Recovery Crystals!‎ (ต่าง | ประวัติ) . . (+4,863). . Mose724 (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) (สร้างหน้าด้วย "What are recovery crystals? They are actually crystals, a pair of Transparent Quarta movement Crystals that are utilized to detox as well as cure your ps...")
    12:49  Crystal Healing - The Way To Utilize Quarta Movement Recovery Crystals!‎ (ต่าง | ประวัติ) . . (+4,821). . Ammie662 (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) (สร้างหน้าด้วย "What are actually recovery crystals? They are actually crystals, a set of Transparent Quarta movement Crystals that are used to detox as well as heal you...")
    12:49  Crystal Healing - Just How To Use Quarta Movement Treatment Crystals!‎ (ต่าง | ประวัติ) . . (+5,162). . Zora256 (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) (สร้างหน้าด้วย "What are recovery crystals? They are crystals, a set of Transparent Quarta movement Crystals that are actually made use of to detox and cure your emotion...")
    12:49  Crystal Healing - Exactly How To Apply Quartz Therapeutic Crystals!‎ (ต่าง | ประวัติ) . . (+5,079). . Shana142 (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) (สร้างหน้าด้วย "What are actually recuperation crystals? They are actually crystals, a set of Crystal clear Quarta movement Crystals that are actually made use of to det...")
    12:49  The Online Pharmacy - The Way To Securely Buy Drugs Online‎ (ต่าง | ประวัติ) . . (+4,858). . Robert412 (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) (สร้างหน้าด้วย "Safety issues concerning acquiring prescription medicines on the web drug store focus on issues referring to your private health, the validity of deals,...")
    12:49  Crystal Healing - The Ways To Utilize Quartz Curing Crystals!‎ (ต่าง | ประวัติ) . . (+4,988). . Lorine827 (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) (สร้างหน้าด้วย "What are recuperation crystals? They are actually crystals, a pair of Clear Quartz Crystals that are utilized to detox and also cure your mental, psychol...")
    12:49  The Online Drug Store - Precisely How To Carefully Buy Drugs Online‎ (ต่าง | ประวัติ) . . (+4,951). . Cheree575 (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) (สร้างหน้าด้วย "Safety and security problems concerning purchasing prescribed drugs internet drug store hinge on concerns concerning your personal health and wellness, t...")
    12:49  Crystal Healing - How To Make Use Of Quarta Movement Therapeutic Crystals!‎ (ต่าง | ประวัติ) . . (+5,100). . Ines296 (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) (สร้างหน้าด้วย "What are actually recuperation crystals? They are actually crystals, a set of Clear Quartz Crystals that are utilized to detox and cure your mental, psyc...")
    12:49  The Online Drug Store - The Way To Properly Acquire Drugs Online‎ (ต่าง | ประวัติ) . . (+3,899). . Candance394 (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) (สร้างหน้าด้วย "Security concerns concerning buying prescribed medicines on the internet drug store revolve around problems pertaining to your individual wellness, the l...")
    12:49  Crystal Healing - How To Use Quarta Movement Healing Crystals!‎ (ต่าง | ประวัติ) . . (+5,312). . Teddy635 (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) (สร้างหน้าด้วย "What are recuperation crystals? They are actually crystals, a set of Clear Quartz Crystals that are actually made use of to detox and also recover your m...")
    12:49  The Online Drug Store - The Way To Safely And Securely Buy Drugs Online‎ (ต่าง | ประวัติ) . . (+3,980). . Charolette337 (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) (สร้างหน้าด้วย "Security issues pertaining to purchasing prescribed drugs on-line drug store focus on problems concerning your private health and wellness, the legality...")
    12:49  Crystal Healing - Strategies To Usage Quartz Treatment Crystals!‎ (ต่าง | ประวัติ) . . (+5,126). . Tierra231 (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) (สร้างหน้าด้วย "What are healing crystals? They are actually crystals, a pair of Transparent Quarta movement Crystals that are actually made use of to detox and recover...")
    12:49  6 To Help Accelerate Reduction And Drop Pounds‎ (ต่าง | ประวัติ) . . (+484). . TheoBarbosa01 (พูดคุย | เรื่องที่เขียน)
    12:48  Crystal Healing - The Ways To Use Quarta Movement Healing Crystals!‎ (ต่าง | ประวัติ) . . (+5,661). . Joanne318 (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) (สร้างหน้าด้วย "What are actually recuperation crystals? They are crystals, a pair of Transparent Quarta movement Crystals that are actually used to detox and heal your...")
    12:48  The Online Drug Store - The Easy Way To Properly Purchase Drugs Online‎ (ต่าง | ประวัติ) . . (+4,493). . Harlan19 (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) (สร้างหน้าด้วย "Safety and security problems regarding getting prescription medicines on the web drug store hinge on concerns referring to your personal health and welln...")