หน้าแรก <- วัดธารน้ำไหล <- ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

รหัสอ้างอิงเอกสารชื่อแฟ้ม
   BIA10.2/1 ศาลาการเปรียญวัดธารน้ำไหล
   BIA10.2/2 แผนผังวัด-ประวัติการสร้างกุฏิพระ
   BIA10.2/3 บันทึกช่วยความจำ เรื่องการก่อสร้าง
   BIA10.2/4 การสร้างกุฏิพระและบ้านพัก
   BIA10.2/5 "กุฏิอนามัย" และ "บ้านอนามัย"
   BIA10.2/6 ธรรมศาลาฝ่ายหญิง (เรือนรับรองเฉพาะอุบาสิกา)
   BIA10.2/7 ตึกสงฆ์อาพาธและเภสัชทานอุทิศธรรม
   BIA10.2/8 บัญชีค่าไม้
   BIA10.2/9 ใบเสร็จค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
   BIA10.2/10 บัญชีก่อสร้าง (ไม่รวมของโรงหนัง)
   BIA10.2/11 บัญชีของโรงหนัง
   BIA10.2/12 สมุดเซ็นรับเงิน
   BIA10.2/13 ใบสั่งของ-ใบเสร็จค่าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างร้านแสงอุดม พ.ศ.2506 - 2515
   BIA10.2/14 ใบสั่งของ-ใบเสร็จ ค่าวัสดุอุปกรณ์ร้านแสงอุดม พ.ศ.2515 - 2520
   BIA10.2/15 ใบสั่งของ-ใบเสร็จ ค่าวัสดุอุปกรณ์ร้านแสงอุดม พ.ศ.2516 - 2526
   BIA10.2/16 ใบสั่งของ-ใบเสร็จ ค่าวัสดุอุปกรณ์ร้านแสงอุดม พ.ศ.2527 - 2534
   BIA10.2/17 ใบสั่งของ-ใบเสร็จ ค่าวัสดุอุปกรณ์ร้านยู่เหี้ยน พ.ศ.2507 - 2516
   BIA10.2/18 ใบสั่งของ-ใบเสร็จ ค่าวัสดุอุปกรณ์ร้านยู่เหี้ยน พ.ศ.2517 - 2526
   BIA10.2/19 ใบสั่งของ-ใบเสร็จ ค่าวัสดุอุปกรณ์ร้านยู่เหี้ยน พ.ศ.2527 - 2534
   BIA10.2/20 ใบสั่งของ-ใบเสร็จ ค่าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างร้านปอสำเส็ง (บูรณวนิช)
   BIA10.2/21 สำเนาใบสั่งของ พ.ศ.2508 - 2510
   BIA10.2/22 สำเนาใบสั่งของ พ.ศ.2510 - 2511
   BIA10.2/23 สำเนาใบสั่งของ พ.ศ.2511 - 2512
   BIA10.2/24 สำเนาใบสั่งของ พ.ศ.2512 - 2513
   BIA10.2/25 สำเนาใบสั่งของ พ.ศ.2513
   BIA10.2/26 สำเนาใบสั่งของ พ.ศ.2513 - 2514
   BIA10.2/27 สำเนาใบสั่งของ พ.ศ.2519
   BIA10.2/28 สำเนาใบสั่งของ พ.ศ.2527 - 2529
   BIA10.2/29 สำเนาใบสั่งของ พ.ศ.2529 - 2533
   BIA10.2/30 สำเนาใบสั่งของ พ.ศ.2533 - 2534