หน้าแรก <- สวนโมกขพลาราม <- สวนโมกข์นานาชาติ

รหัสอ้างอิงเอกสารชื่อแฟ้ม
   BIA8.2/1 การเงิน - การก่อสร้างสวนโมกข์นานาชาติ
   BIA8.2/2 หนังสือถวายกิจการสวนโมกข์นานาชาติเป็นพระราชกุศล
   BIA8.2/3 กิจกรรมธรรมศรมนานาชาติ
   BIA8.2/4 ธรรมาศรมธรรมมาตา