หน้าแรก <- งานประพันธ์ <- คำปราศรัย คำอวยพร คำกล่าว สัมภาษณ์

รหัสอ้างอิงเอกสารชื่อแฟ้ม
   BIA5.4/1 คำปราศัย พ.ศ. 2480 - 2529
   BIA5.4/2 คำอวยพรปีใหม่ และวันเกิด
   BIA5.4/3 คำนำหนังสืองานศพ
   BIA5.4/4 คำนำหนังสือทั่วไป
   BIA5.4/5 บทสัมภาษณ์ พุทธทาสภิกขุ เรื่องพุทธศาสนากับสังคมไทย
   BIA5.4/6 BUDDHADASA ON ECONOMICS an interier with BUDDHASASA BHIKKHU