หน้าแรก <- งานประพันธ์ <- งานแปล

รหัสอ้างอิงเอกสารชื่อแฟ้ม
   BIA5.3/1 เว่ยหล่าง
   BIA5.3/2 เรื่องแปล จีน - อังกฤษ - ไทย
   BIA5.3/3 เรื่องแปล บาลี - ไทย
   BIA5.3/4 PUBLIC LECTURE ON SOME OUTSTANDING ASPECTS OF THERAVADA DOCTRINE
   BIA5.3/5 คำสอนของฮวงโป
   BIA5.3/6 A GUIDE OF MAN – A BUDDHIST WAY TO SPIRITUAL BEATITUDE แปลโดย รุ่งเรือง บุญโญรส (R.BOONYOROS)
   BIA5.3/7 ANAPANASATI BHAVANA. or Development of Mindfulness of Breathing (Typed set) แปลโดย พนะนาคเสม
   BIA5.3/8 ANAPANASATI จดหมายปรึกษาของหม่อมเจ้าจันทร์จิรายุ รัชนีและตัวอย่างงานแปลต่างๆ
   BIA5.3/9 ANAPANASATI BHAVANA แปลอังกฤษ เยอรมัน
   BIA5.3/10 DHAMMA - THE WORLD SAVIOUR
   BIA5.3/11 EXTINCTION WITHOUT REMAINDER แปลโดย MISS P.BUNNAG & DR. R. EXELL
   BIA5.3/12 DHAMMA FOR STUDENTS แปลโดย พระอริยนันทะ
   BIA5.3/13 THE WHEEL OF LIFE แปลโดย พระอริยนันทะ
   BIA5.3/14 BUDDHISTIC MUTUAL UNDERSTANDING AMONG RELIGIONS SERIES
   BIA5.3/15 TEACHING DHAMMA BY PICTURES.แปลโดย SULAK SIVARAKSA, DONALD SWEETBAUM AND KHANTIPALO BHIKKHU
   BIA5.3/16 EXCHANGING DHAMMA WHILE FIGHTING. (Delivered at the 9th general conference of The World Fellowship of Buddhist. Kuala Lumpur, Malaysia . April 15, 2512 B.E.)
   BIA5.3/17 THE WAYS HOW TO GET INTO THE HEART OF BUDDHISM แปลโดย พูน พงษ์พานิช
   BIA5.3/18 WHAT IS RELIGION? Trans by SUNY RAM-INDRA edited by SANTIKARO BHIKKHU
   BIA5.3/19 THE STORY OF THE RABBIT–HORN AND THE TURTOISE–WHISKERS. "A BUDDHIST PICTURE RIDDLE"
   BIA5.3/20 BUDDHISTS CHARTER
   BIA5.3/21 DEMOCRATIC SOCIALISM แปลโดย DONALD K. SWEARER
   BIA5.3/22 DHAMMIC SOCIALISM แปลโดย DONALD K. SWEARER
   BIA5.3/23 BHIKKHU BUDDHADASA ON ETHICS AND SOCIETY. โดย DONALD K. SWEARER
   BIA5.3/24 THE WORDS OF REJOICING. แปลโดย Ven. Suddhinand Pannaruddho
   BIA5.3/25 INDIA
   BIA5.3/26 TREAT EACH HUMAN FRIEND BY THINKING THAT: trans. by an American bhikkhu
   BIA5.3/27 ON SUCHNESS แปลโดย JACK KORNFIELD
   BIA5.3/28 BUDDHISM IN 15 MINUTES. แปลโดย H.G. GRETHE
   BIA5.3/29 RECKONINGS YOUR LIFE ON THE NEW YEAR.
   BIA5.3/30 TECHNIQUE FOR ATTAINING BUDDHADHAMMA
   BIA5.3/31 ME AND MINE. แปลโดย GEOFFREY DEGRAFF
   BIA5.3/32 PATICCA SAMUPAPADA แปลโดย BAW TANANONE
   BIA5.3/33 อานาปานสติ - แปลจีน
   BIA5.3/34 ตัวอักษร "ยันต์"