หน้าแรก <- บันทึก <- บันทึกการเดินทาง

รหัสอ้างอิงเอกสารชื่อแฟ้ม
   BIA4.2/1 บันทึกเดินทางไปพม่า พ.ศ.2497
   BIA4.2/2 บันทึกเดินทางไปอินเดีย พ.ศ.2498
   BIA4.2/3 บันทึกเดินทางในไชยา พ.ศ.2501
   BIA4.2/4 บันทึกเดินทางไปกัมพูชา พ.ศ.2501
   BIA4.2/5 บันทึกเดินทางไปพิษณุโลกและสุโขทัย พ.ศ.2501
   BIA4.2/6 บันทึกเดินทางไปเกาะสมุย เกาะพงัน เกาะแตน และหาดใหญ่