หน้าแรก <- การบรรยายธรรม <- ถอดคำบรรยาย

รหัสอ้างอิงเอกสารชื่อแฟ้ม
   BIA3.4/1 พระธรรมเทศนา
   BIA3.4/2 เทศน์อบรมในจังหวัดภาคใต้
   BIA3.4/3 เรื่องของสาสนา
   BIA3.4/4 คำบรรยายสำหรับพระภิกษุใหม่
   BIA3.4/5 เทศน์ในพรรษา
   BIA3.4/6 บรรยายธรรม
   BIA3.4/7 บรรยายธรรมด้วยภาพ
   BIA3.4/8 บรรยายธรรมประจำวันเสาร์
   BIA3.4/9 อบรมครู
   BIA3.4/10 ปาฐกถาธรรมทางสถานีวิทยุ และโทรทัศน์