หน้าแรก <- ข้อคิดคัดสรร <- บัตรบาลี

รหัสอ้างอิงเอกสารชื่อแฟ้ม
   BIA2.1/1 จตุกฺกนิปาต องฺคุตฺตรนิกาย
   BIA2.1/2 เถรคาถา ขุทฺทกนิกาย (THR 1 - THR 100)
   BIA2.1/3 เถรคาถา ขุทฺทกนิกาย (THR 101 - THR 200)
   BIA2.1/4 เถรคาถา ขุทฺทกนิกาย (THR 201 - THR 300)
   BIA2.1/5 เถรคาถา ขุทฺทกนิกาย (THR 301 - THR 400)
   BIA2.1/6 เถรคาถา ขุทฺทกนิกาย (THR 401 - THR 500)
   BIA2.1/7 เถรคาถา ขุทฺทกนิกาย (THR 501 - THR 600)
   BIA2.1/8 เถรคาถา ขุทฺทกนิกาย (THR 601 - THR 697)
   BIA2.1/9 ชาดก ขุทฺทกนิกาย (JAT 1 - JAT 150)
   BIA2.1/10 ชาดก ขุทฺทกนิกาย (JAT 151 - JAT 302)
   BIA2.1/11 ชาตก ขุทฺทกนิกาย (JAT 303 - JAT 452)
   BIA2.1/12 ชาดก ขุทฺทกนิกาย (JAT 453 - JAT 631)
   BIA2.1/13 ชาดก ขุทฺทกนิกาย (JAT 632 - JAT 782)
   BIA2.1/14 ชาดก ขุทฺทกนิกาย (JAT 783 - JAT 931)
   BIA2.1/15 ชาดก ขุทฺทกนิกาย (JAT 932 - JAT 1084)
   BIA2.1/16 ชาตก ขุทฺทกนิกาย (JAT 1085 - JAT 1233)
   BIA2.1/17 ชาดก ขุทฺทกนิกาย (JAT 1234 - JAT 1330)
   BIA2.1/18 พุทธศาสนสุภาษิต (BS 2 - BS 519)
   BIA2.1/19 พุทธศาสนสุภาษิต (BS 520 - BS 724)
   BIA2.1/20 พุทธศาสนสุภาษิต อัตตวรรค
   BIA2.1/21 คัมภีร์รวม
   BIA2.1/22 แนะนำภาพอุปมาธรรมจากแนวบาลีพุทธพจน์ (รวบรวมทำข้ออุปมาธรรมทั่วไป 12 ธ.ค.2509)