หน้าแรก <- ������������������������������������

รหัสอ้างอิงเอกสารชื่อแฟ้ม
   BIA2/1 ประชุมโคลง คัดจากหนังสือต่าง ๆ ที่อ่านแล้วชอบใจรวบรวมตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.2473 แต่บางบท
   BIA2/2 โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน คัดจากหนังสือต่าง ๆ
   BIA2/3 กลอนบาลี
   BIA2/4 คัดบทประพันธ์ภาษาอังกฤษ
   BIA2/5 ALBERT EINSTEIN (คัดลอกในสมุดปกอ่อน"QUATATIONS")